Пренасочување кон новата страна на
Македoнски Нарoден Театар